Newsletter

If you want to recive information about our company fill your email adress below
dodaj do newslettera

April 2012

26.04.2012
Current report: 11/2012 - List of information provided to the public information in 2011

Date: 2012-04-26 / Legal ground: Art. 65 sec.1 Act on Public Offering – current and periodic information


They trust us

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl