Newsletter

If you want to recive information about our company fill your email adress below
dodaj do newslettera

Authorizations

W strukturze organizacyjnej CHEMOSERVIS-DWORY S.A. funkcjonuje Dział Jakości, który posiada akredytację II stopnia, numer LB-034/02, nadaną przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego, wg PN-EN ISO/IEC 17025:2001 z dnia 15 listopada 1999 roku - potwierdzone znakiem uznania LDT, którego podstawowym zadaniem jest zapewnienie i udokumentowanie jakości wytwarzanych urządzeń technicznych pod Dozór Techniczny według europejskich i polskich norm jakości.
 
Uprawnienia do wytwarzania w zakresie montażu stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów technologicznych i rurociągów technologicznych do cieczy; nr UC-02-18-M/2-03; Firma posiada uprawnienia do wykonywania napraw: kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników ciśnieniowych do materiałów trujących lub żrących itp. Uprawnienia do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych, nr UC-02-18-E/1-03
Uprawnienia do naprawy suwnic, żurawi, podestów ruchomych, wciągarek nr UD-02-30-N/2-02 Świadectwo Uznania Laboratorium Badawczego stopnia II Uprawnienia do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, ciekłych zapalnych nr UC-02-18-N/3-03
 
Spółka posiada uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego w Bielsku Białej w zakresie:

Wytwarzania w zakresie montażu stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów technologicznych i rurociągów technologicznych do cieczy; nrumer UC-02-18-M/2-03.

Wykonywania napraw: kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników ciśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiornoków bezciśnieniowych i zbiorników cisnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów parowych, rurociągów technologicznych, rurociągów technologicznych do cieczy.

Wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, ciekłych zapalnych nrumer UC-02-18-N/3-03.

Wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych, nrumer UC-02-18-E/1-03.

Naprawy suwnic, żurawi, podestów ruchomych, wciągarek nrumer UD-02-30-N/2-02.

Uznania Laboratorium Badawczego stopnia II.

 

Ponadto CHEMOSERVIS-DWORY S.A. posiada Certyfikat Europejskiego Inżyniera Spawalnika oraz uprawnienie nadane przez Wojskowy Dozór Techniczny na wytwarzanie stałych zbiorników ciśnieniowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Uprawnienia do wytwarzania w zakresie montażu stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów technologicznych i rurociągów technologicznych do cieczy; nr UC-02-18-M/2-03; Firma posiada uprawnienia do wykonywania napraw: kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników ciśnieniowych do materiałów trujących lub żrących itp.


Pliki do pobrania

Uprawnienia - Urząd Dozoru Technicznego - PDF                                     
Uprawnienia - Wojskowy Dozor Techniczny - PDF        

 


They trust us

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl