Newsletter

If you want to recive information about our company fill your email adress below
dodaj do newslettera

Business Strategy

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. działa w Polsce od 1998 roku notując stały i dynamiczny wzrost udziału w rynku, realizuje głównie usługi dla branży chemicznej, petrochemicznej oraz energetycznej. Obecne zatrudnienie kształtuje się na poziomie blisko 400 osób.

Firma oferuje szeroki wachlarz usług i rozwiązań w zakresie całodobowego utrzymania ruchu na instalacjach przemysłowych; remontów instalacji, urządzeń i armatury chemicznej; obróbki skrawaniem; robót budowlano-montażowych oraz usług elektrycznych. Chcąc wyjść naprzeciw potrzebą klientów, firma oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie realizowanych inwestycji.
 
Wizja firmy CHEMOSERVIS-DWORY S.A.:
 

Pragniemy być strategicznym partnerem, oferującym innowacyjne usługi i rozwiązania, które pomagają klientom w osiąganiu ich własnych sukcesów rynkowych. Interesy prowadzimy mając na względzie podtrzymywanie stałych więzi z klientami, dlatego dążymy do rozwiązania wszelkich ewentualnie pojawiających się problemów, w sposób solidny i uczciwy. Naszym klientom dostarczamy technologie oparte na najnowszych osiągnięciach myśli technicznej. Rozumiemy potrzeby naszych klientów i wykorzystujemy naszą wiedzę dla tworzenia ich sukcesów.

Strategia firmy CHEMOSERVIS-DWORY S.A.:
 

Głównym celem działania firmy CHEMOSERVIS-DWORY S.A. jest utrzymanie wysokiej pozycji na krajowym rynku utrzymania ruchu na instalacjach przemysłowych. Firma nasza dąży do dalszego podniesienia swojej efektywności i konkurencyjności. Chcemy być jak najlepszym partnerem dla naszych klientów, oferując innowacyjne usługi, produkty i rozwiązania, które pomogą im w realizacji planów gospodarczych.
 
Firma kładzie duży nacisk na innowacyjność, ukierunkowanie na klienta oraz konkurencyjność. CHEMOSERVIS-DWORY S.A. chcąc być liderem we wszystkich obszarach swojej aktywności, dąży do tego, by pozyskać jak najszerszą grupę klientów, której mogłaby oferować pełne porfolio usług.
 
Firma CHEMOSERVIS-DWORY S.A. nie tylko buduje swój wizerunek w otoczeniu biznesowym, ale także w swoim otoczeniu społecznym, firma realizuje wszystkie wytyczne traktujące o konieczności przestrzegania korporacyjnych regulacji i przepisów w każdym otoczeniu, w którym przyjdzie jej działać.
 
Firma bardzo dużą wagę przywiązuje do utrzymywania wysokich standardów uzgodnionych w umowach z klientami, które dotyczą jakości dostaw i usług. Oczywiście celem jest również zysk, który zapewnia samodzielność i stałą obecność na rynku, co z kolei gwarantuje klientom ciągłość usług świadczonych przez firmę.
 
Strategia personalna firmy zakłada zapewnienie niezbędnej liczby kompetentnych pracowników oraz pełne wykorzystanie ich umiejętności i predyspozycji w celu osiągnięcia wysokiej wydajności pracy oraz jakości współpracy z klientami firmy. W firmie kładziony jest nacisk z jednej strony na działania zmierzające do osiągnięcia indywidualnego rozwoju pracowników, z drugiej zaś do maksymalnego zintegrowania pracowników w ramach grup pracowniczych. Ważnym elementem tej strategii jest konstruowanie systemów wspierających innowacyjność. Elementy polityki personalnej w tym, elementy oceny i płac konstruowane są w taki sposób, by wspierać długotrwały rozwój.

 

                                                                                                                                              Zarząd CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

 

 


They trust us

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl