Newsletter

If you want to recive information about our company fill your email adress below
dodaj do newslettera

Capital Group

Grupa Kapitałowa CHEMOSERVIS-DWORY zapewnia kompleksowe usługi przeysłowe w branży chemicznej, petrochemicznej, energetycznej oraz elektrycznej. Posiadane kwalifikacje, bogate doświadczenie, jak również zaangażowanie w wykonywane zadania, gwarantują najwyższą jakość oferowanych produktów i usług.

Nowoczesność, solidność oraz dynamizm Grupy został doceniony przez najbardziej wymagających klientów obecnych na rynku.

Struktura organizacyjna Grupy obejmuje obecnie pięć podmiotów zlokalizowane na terenie południowej Polski oraz na terenie Republiki Czeskiej. Przedsiębiorstwa Grupy zatrudniają blisko 2000 wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym m.in.: mechaników, elektryków, spawaczy oraz monterów.

Potencjał Grupy w realizacji zarówno prostych projektów, jak również dużych skomplikowanych kontraktów oparty jest głównie na:

  • wiedzy know-how,
  • wysokiej mobilności załogi,
  • doskolane wyposażonym parku maszynowym.

Spółki Grupy

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. (www.chemoservis.pl) - jednostka dominująca, spółka notowana na rynku równoległym Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Firma realizuje przede wszystkim kompleksowe usługi związane z całodobowym technicznym utrzymaniem ruchu na instalacjach: chemicznych petrochemicznych, energetycznych oraz elektrycznych, remontem i modernizacją instalacji, urządzeń i armatury przemysłowej, obróbką skrawaniem jak również pracami budowlano montażowymi, w tym zleceniami na zasadzie generalnego wykonawstwa.

Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. (www.zezen.pl) - swoją podstawową działalność prowadzi w dwóch ośrodkach zlokalizowanych na terenie Dąbrowy Górniczej oraz Świętochłowic. Spółka wykonuje prace w branży elektrycznej oraz energetycznej, w zakresie remontów modernizacji oraz okresowych przeglądów maszyn i urządzeń, jak również budowy nowych instalacji.

K-PROTOS a.s. (www.k-protos.cz) - świadczy kompleksowe usługi w zakresie maszynowego i elektrotechnicznego utrzymania ruchu dla przemysłu chemicznego oraz petrochemicznego w swoich oddziałach na terenie Republiki Czeskiej w Kralupach nad Wełtawą, Neratowicach oraz Kolinie.

Zakład Budowy Aparatury Chemicznej ZBACH Sp. z o.o. (www.zbach.pl) - specjalizuje się  w produkcji aparatury i urządzeń dla przemysłu chemicznego, energetycznego, petrochemicznego i spożywczego oraz ich remontach. Firma posiada dobrze wyposażony, uniwersalny park maszynowy, nowoczesne urządzenia do cięcia i spawania stali węglowych, stopowych, metali kolorowych i ich stopów. Między innymi dysponujemy nowoczesną, numerycznie sterowaną wypalarką firmy ZINSER, na której może wykonywać cięcie skomplikowanych elementów z blach ze stali węglowych, kwasoodpornych i aluminium do grubości 100 mm.

BALTICSERVIS Sp. z o.o. (www.balticservis.pl) - świadcząca usługi obsługi technicznej i utrzymania ruchu w przemyśle stoczniowym i offshore, posiadając doskonałą lokalizację w Szczecinie i Świnoujściu. Wśród wykonywanych przez firmę usług są m.in.: zlecenia stałe oraz prace inwestycyjne takie jak: obsługa statków, promów, holowników i doków, obsługa urządzeń dźwigowych i transportowych, obsługa sieci energetycznych i elektroenergetycznych czy obsługa wypożyczalni narzędzi. Firma zapewnienia ponadto utrzymanie ruchu i remonty urządzeń i instalacji wraz z bieżącym utrzymaniem obsługiwanych nieruchomości.

Zakład Usług Energetycznych Serwis Sp. z o.o. (www.zues.pl) - prowadzi prace związane z usługami budowlanymi, robotami instalacyjnymi, wykonywaniem konstrukcji stalowych, pracami porządkowymi oraz obsługą obiektów przemysłowych. Spółka nie jest objęta konsolidacją wyników finansowych. 

 


They trust us

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl