Newsletter

If you want to recive information about our company fill your email adress below
dodaj do newslettera

Company Management

ZARZĄD CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

Wiesław Paszek - Prezes Zarządu

Pan Wiesław Paszek posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – kierunek historia. Ponadto ukończył szereg studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim – zarządzanie gospodarką społeczną, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach – PR w praktyce, na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – maszyny i urządzenia dla górnictwa podziemnego oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – zarządzanie sprzedażą.

Przebieg pracy zawodowej:

  • 1994 – 2008 – ZZNPW S.A., Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. – Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży,
  • 2008 – 2011 – KOPEX S.A. – Specjalista ds. Marketingu, Kierownik Działu,
  • 2011 – 2017 – KOPEX S.A. – Dyrektor Biura Marketingu, Dyrektor ds. Komunikacji i Marketingu,
  • 2017 – 2018 – KERUI Petroleum – Business Development Manager,                                       
  • 2018 – 2018 – CHEMOSERVIS-DWORY S.A. – Wiceprezes Zarządu,                                                                 
  • 2018 – 2019 – CHEMOSERVIS-DWORY S.A. – Prezes Zarządu,                                         
  • 2019 – nadal – Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. – Prezes Zarządu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Wiesław Paszek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta, nie pozostaje wspólnikiem w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta, członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Emitenta osoby prawnej. Pan Wiesław Paszek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

 

RADA NADZORCZA CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

Jan Jerzy Karaszewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach, mgr zarządzania i marketingu, Wydział Zarządzania, Specjalność: zarządzanie kapitałem. Doświadczenie zawodowe: 1998 – nadal Internet Contact SA, Prezes Zarządu; 2002 – 2014 NCF Group Sp. z o.o., Członek Zarządu; 2005 – nadal Ppfz Sp. z o.o., Prezes Zarządu; 2007 – 2010 Leas-Pol Agro Sp. z o.o., Prezes Zarządu; 2010 – 2015 Grand Park Zalewo Sp. z o.o., Prezes Zarządu; 2010 – 2013 Zamek Giżycki Sp. z o.o., Prezes Zarządu; 2012 – nadal Ncf S.A., Prezes Zarządu; 2012 – nada United S.A., Prezes Zarządu; 2014 – nadal Global Immobilien S.A., Prezes Zarządu; 2017 – nadal Software Services Sp. z o.o., Prezes Zarządu. Funkcje dodatkowe: 2006 – nadal, Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II”;

Sławomir Karaszewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Katowicach w specjalności Ekonomika i Organizacja Produkcji. Doświadczenie zawodowe: 1985 - 1990 zastępca kierownika Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych Kopalni Węgla Kamiennego Kleofas w Katowickim Gwarectwie Węglowym, 1990 - 1992 kierownik Działu Gospodarki Materiałowej, 1992 - 1994 dyrektor Naczelny w Mysłowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego i Przemysłowego p.p., 1994 - 2008 Prezes Zarządu EMPEBEPE Holding S.A., 2003 - 2011 Wiceprezes Zarządu PREF-BUD Sp. z o.o., 2004-2012 Członek Zarządu w Nowy Dom Śląsk Sp. z o.o. 2011 - 2013 Członek Zarządu w spółce Zamek Giżycki Sp. z o.o., 2013 – Prezes Zarządu Budopol Wrocław S.A., 2014 – 2015 – Prezes Zarządu Europejski Fundusz Hipoteczny S.A., 2016 – 2017 – Prezes Zarządu UNITED S.A., 2016 – nadal – Prezes Zarządu BIOERG S.A., 2017 – 2019 Prezes Zarządu NCF S.A., 2018 – nadal Devoran S.A. – Członek Rady Nadzorczej, 2015 – 2017 NCF S.A. – Członek Rady Nadzorczej, 2016 – nadal Arena S.A. – Członek Rady Nadzorczej , 2014 – 2016 – Członek Rady Nadzorczej UNITED S.A.

Michał Nyznar - Sekretarz Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie ukończył również podyplomowe studia menedżerskie, specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem. Ukończył ponadto podyplomowe studia z zakresu energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wielokrotnie uczestniczył w szkoleniach i konferencjach dotyczących tematyki korporacyjnej, w tym m.in. dotyczących obowiązków informacyjnych, procesów inwestycyjnych, zarządzania procesami oraz narzędzi komunikacji. Od początku pracy zawodowej związany ze spółką CHEMOSERVIS-DWORY S.A. gdzie przeszedł szereg stanowisk, odpowiadając m.in. za relacje inwestorskie Spółki. Ostatnio zatrudniony na stanowisku Doradcy Zarządu. Obecnie związany zawodowo z firmą BIOERG S.A.

Krzysztof Moszkiewicz - Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, ukończył Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Doświadczenie zawodowe: 2010 – obecnie – Doradztwo Krzysztof Moszkiewicz, właściciel; 2012 – 2015 – PV Maker Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 2013 – 2014 – Farmy Wiatrowe „Kaszuby” Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 2014 – obecnie – Kancelaria Doradczo-Inwestycyjna Sp. z o.o. – Prokurent; 2012 – obecnie – Kancelaria Doradczo-Inwestycyjna Sp. z o.o. – Znaczący Wspólnik; 2015 – 2016 – Torus Investment Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 2015 – 2016 – Macro Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 2015 – 2018 – Generator Małych Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 2015 – 2018 – Generator OZE S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2015 – obecnie – Letus Capital S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2016 – obecnie – John Smith Sp. z o.o. – Znaczący Wspólnik; 2016 – 2017 – Jantar Development S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 2016 – obecnie – Devoran S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 2016 – obecnie – United S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 2016 – 2017 – B.A.C.D. S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 2016 – obecnie – BIOERG S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 2016 – 2017 – Calatrava Capital S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 2017 – obecnie – Style Sp. z o.o. – Znaczący Wspólnik; 2017 – 2019 – członek Rady Nadzorczej PC Guard S.A.; 2017 – 2018 – PUH Nafta-Trans Sp. z o.o. – Członek Zarządu; 2018 – obecnie – PUH Nafta-Trans Sp. z o.o. – Prokurent.

Michał Tymczyszyn - Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach. Doświadczenie zawodowe: 1995- 2002 - Reemtsma Polska S.A. - Project Manager (działania marketingowe marek West, Davidoff, R1, MARS); 2005 - obecnie - Nova Tek Group Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, - 2009 - obecnie - Komtek sp. z o.o. - Prezes Zarządu, - 2011 - obecnie - Kopalnia Tątławki Spółka sp. z o.o. - Członek Zarządu, - Współwłaściel Osady Naryjski Młyn. Członek Rad Nadzorczych: 2015-03-02 - nadal 2014-11-28 - nadal Devoran S.A. AURUM S.A. (dawniej: INVENTUM TFI S.A.) 2014-08-22 - 2015-01-14 Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.


They trust us

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl