Newsletter

If you want to recive information about our company fill your email adress below
dodaj do newslettera

Gallery of completed investment

 
Zadanie / Kontrahent Miejsce realizacji Data wykonania Fotogaleria

Kompleksowa zabudowa pakietu urządzeń instalacji odzysku oparów Vapor Recovery Unit

Grupa LOTOS S.A.

Gdańsk 2013

Wykonanie i zmontowanie zasuw zaporowych DN700 w łącznej ilości 48 szt.

ArmaturyGroup a.s.

Oświęcim 2013

 


They trust us

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl