Newsletter

If you want to recive information about our company fill your email adress below
dodaj do newslettera

Investor Calendar

31 lipca 2016 - Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

18 lipca 2018 - Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok.

28 maja 2018 - NWZ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

9 luty 2018 - Wprowadzenie do obrotu 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki.

7 luty 2018 - Dopuszczenie do obrotu 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki.


15 grudnia 2017 - Wprowadzenie do obrotu 2.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki.

12 grudnia 2017 - Dopuszczenie do obrotu 2.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki.

24 listopada 2017 - Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

22 września 2017 - Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.

24 sierpnia 2017 - WZA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.

26 maja 2017 - Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.

27 kwietnia 2017 - Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok.

27 luty 2017 - Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.


14 listopada 2016 - Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.

26 września 2016 - NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

29 sierpnia 2016 - Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.

8 sierpnia 2016 - WZA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.

13 maja 2016 - Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.

25 kwietnia 2016 - Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok.

31 marca 2016 - Umorzenie 10.500 obligacji serii A spółki o wartości nominalnej 10.500.000 zł.

31 marca 2016 - Emisja 27.000 obligacji serii B spółki o wartości nominalnej 27.000.000 zł.

29 luty 2016 - Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.


13 listopada 2015 - Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.

3 listopada 2015 - NWZ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

28 sierpnia 2015 - Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.

1 lipca 2015 - Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje NWAI Dom Maklerski SA.

23 czerwca 2015 - WZA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.

18 czerwca 2015 - Pierwszy dzień notowań na rynku Catalyst 15.000 obligacji serii A spółki.

3 czerwca 2015 - Wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst 15.000 obligacji serii A spółki.

15 maja 2015 - Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.

29 kwietnia 2015 - Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok

6 marca 2015 - Przydział 15.000 obligacji serii A spółki o wartości nominalnej 15.000.000 zł.

3 marca 2015 - Emisja 15.000 obligacji serii A spółki o wartości nominalnej 15.000.000 zł.

27 luty 2015 - Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.


13 listopada 2014 - Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.

19 września 2014 - Po zakończeniu sesji spółka zasiliła skład indeksu sWIG250.

29 sierpnia 2014 - Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.

11 czerwca 2014 - Wznowienie obrotu akcjami.

10 czerwca 2014 - Resplit akcji spółki w stosunku 8:1.

5 czerwca 2014 - WZA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.

26 maja 2014 - Zawieszenie obrotu akcjami w związku z procedurą resplitu.

15 maja 2014 - Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.

29 kwietnia 2014 - Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok.

25 marca 2014 - NWZ w sprawie resplitu akcji spółki.

27 luty 2014 - Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.


14 listopada 2013 - Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.

30 września 2013 - Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje Dom Maklerski BZ WBK SA.

30 sierpnia 2013 - Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.

27 czerwca 2013 - WZA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

15 maja 2013 - Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.

29 kwietnia 2013 - Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok.

26 luty 2013 - Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.


19 grudnia 2012 - 1000 notowanie akcji spółki na GPW.

14 listopada 2012 - Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.

7 września 2012 - Wprowadzenie do obrotu na rynku GPW 50.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki.

3 września 2012 - Dopuszczenie do obrotu na rynku GPW 50.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki.

31 sierpnia 2012 - Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.

10 sierpnia 2012 - Dzień wypłaty dywidendy 0,01 zł na akcję.

23 lipca 2012 - Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.

28 czerwca 2012 - WZA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.

15 maja 2012 - Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.

24 kwietnia 2012 - Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok.

16 marca 2012 - Po zakończeniu sesji spółka opuściła skład indeksu sWIG80.

28 luty 2012 - Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.


14 listopada 2011 - Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.

26 sierpnia 2011 - Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.

14 czerwca 2011 - WZA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

16 maja 2011 - Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.

29 kwietnia 2011 - Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2010 rok.

1 marca 2011 - Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.


8 grudnia 2010 - Wprowadzenie do obrotu na rynku GPW 59.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki.

3 grudnia 2010 - Dopuszczenie do obrotu na rynku GPW 59.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki.

15 listopada 2010 - Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.

31 sierpnia 2010 - Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku.

30 sierpnia 2010 - NWZ w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.

17 czerwca 2010 - WZA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok.

31 maja 2010 - Zadania animatora emitenta dla akcji spółki przestaje wypełniać Beskidzki Dom Maklerski S.A.

17 maja 2010 - Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2010 roku.

30 kwietnia 2010 - Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2009 rok.

19 kwietnia 2010 - Wprowadzenie do obrotu na rynku GPW 22.640.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki.

16 kwietnia 2010 - Ostatni dzień notowań na rynku GPW 22.640.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki.

14 kwietnia 2010 - Dopuszczenie do obrotu na rynku GPW 22.640.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki.

23 marca 2010 - Pierwszy dzień notowań na rynku GPW 22.640.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki.

19 marca 2010 - Po zakończeniu sesji spółka zasiliła skład indeksu sWIG80.

1 marca 2010 - Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2009 roku.

16 luty 2010 - Ostatni dzień notowań na rynku GPW 67.920.000 praw poboru akcji serii C spółki.

8 luty 2010 - Początek przyjmowania zapisów na nie więcej niż 22.640.000 akcji serii C spółki.

2 luty 2010 - Pierwszy dzień notowań na rynku GPW 67.920.000 praw poboru akcji serii C spółki.


22 grudnia 2009 - Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C spółki.

18 grudnia 2009 - Pierwszy dzień notowań bez prawa poboru akcji serii C spółki.

24 listopad 2009 - Split akcji spółki w stosunku 5:1.

16 listopad 2009 - Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2009 roku.

24 wrzesień 2009 - NWZ w sprawie emisji akcji serii C spółki.

25 sierpnia 2009 - Publikacja jednostkowego raportu za I półrocze 2009 roku.

29 czerwca 2009 - Dzień wypłaty dywidendy 0,06 zł na akcję.

10 czerwca 2009 - Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.

2 czerwca 2009 - WZA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok.

15 maja 2009 - Publikacja jednostkowego raportu za I kwartał 2009 roku.

15 kwietnia 2009 - Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2008 rok.

1 marca 2009 - Publikacja jednostkowego raportu za IV kwartał 2008 roku.


25 listopada 2008 - Debiut CHEMOSERVIS-DWORY S.A. na GPW.

13 listopada 2008 - Publikacja Prospektu Emisyjnego.

4 sierpnia 2008 - Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 


They trust us

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl