Newsletter

If you want to recive information about our company fill your email adress below
dodaj do newslettera

ISO Certificates

ISO 9001:2008

Zaświadcza się, iż CHEMOSERVIS-DWORY S.A. stosuje system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008 w zakresie: całodobowego, technicznego utrzymania ruchu na instalacjach przemysłowych; remontu maszyn i urządzen oraz obróbki skrawaniem jak również diagnostyki maszyn i urządzeń, co potwierdza certyfikat numer: 0198 100 00847, wydany przez jednkstkę certyfikującą TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

System zarządzania wg ISO 9001:2008

 

ISO 18001:2004

Zaświadcza się, iż CHEMOSERVIS-DWORY S.A. stosuje system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z wymaganiami normy PN-N 18001:2004 w zakresie: całodobowego, technicznego utrzymania ruchu na instalacjach przemysłowych; remontu maszyn i urządzen oraz obróbki skrawaniem jak również diagnostyki maszyn i urządzeń, co potwierdza certyfikat numer: 0198 113 12760, wydany przez jednkstkę certyfikującą TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

System zarządzania wg PN-N 18001:2004

ISO 3834-2:2007

Zaświadcza się, iż CHEMOSERVIS-DWORY S.A. spełnia wymagania jakości spawania według normy ISO 3834-2:2007 w zakresie: spawania stalowych nośnych elementów konstrukcyjnych, co potwierdza certyfikat numer: TPS-3834-188.00, wydany przez jednkstkę certyfikującą TÜV Süd Polska Sp. z o.o.

System zarządzania wg ISO 384-2:2007

Pliki do pobrania

Certyfikat TÜV Rheinland Polska ISO 9001:2008 (PL) - PDF
Certyfikat TÜV Rheinland Polska ISO 9001:2008 (EN) - PDF
Certyfikat TÜV Rheinland Polska PN-N 18001:2004 (PL) - PDF
Certyfikat TÜV Rheinland Polska PN-N 18001:2004 (EN) - PDF
Certyfikat TÜV Süd Polska ISO 3834-2:2007 (PL) - PDF
Certyfikat TÜV Süd Polska ISO 3834-2:2007 (EN) - PDFThey trust us

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl