Newsletter

If you want to recive information about our company fill your email adress below
dodaj do newslettera

January 2011

14.01.2011
Current report: 1/2011/KOR - Correction of the Current Report No 1/2011 from January 5th, 2011 – date of publication of periodical reports in year 2011

Date: 2011-01-14 / Legal ground: Art. 56 sec.1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information

07.01.2011
Current report: 2/2011 - Expenses on issue of Chemoservis – Dwory S.A. D series shares

Date: 2011-01-07 / Legal ground: Art. 56 sec.1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information

05.01.2011
Current report: 1/2011 - Date of publication of periodical reports in year 2011

Date: 2011-01-05 / Legal ground: Art. 56 sec.1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information


They trust us

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl