Newsletter

If you want to recive information about our company fill your email adress below
dodaj do newslettera

July 2010

26.07.2010
Current report: 67/2010 - Conclusion of significant agreement by the Issuer’s subsidiary company

Date: 2010-07-26 / Legal ground: Art. 56 sec.1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information

26.07.2010
Current report: 66/2010 - Conclusion of significant agreement by the Issuer’s subsidiary company

Date: 2010-07-26 / Legal ground: Art. 56 sec.1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information

26.07.2010
Current report: 65/2010 - Decrease of share capital of the Issuer’s subsidiary company

Date: 2010-07-26 / Legal ground: Art. 56 sec.1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information

05.07.2010
Current report: 64/2010 - Significant value order for the subsidiary company

Date: 2010-07-05 / Legal ground: Art. 56 sec.1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information

05.07.2010
Current report: 63/2010 - Signing of letter of intent

Date: 2010-07-05 / Legal ground: Art. 56 sec.1 p. 2 Act on Public Offering - current and periodic information


They trust us

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl