Newsletter

If you want to recive information about our company fill your email adress below
dodaj do newslettera

July 2011

11.07.2011
Current report: 25/2011- Purchase of the Company shares by managing person

Date: 2011-07-11 / Legal ground: Art. 160 sec. 4 Act about Trading


They trust us

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl