Newsletter

If you want to recive information about our company fill your email adress below
dodaj do newslettera

July 2015

31.07.2015
Current report: 29/2015 - Granting a surety of bank loans to the Subsidiary by the Issuer

Date: 2015-07-31 / Legal ground: Art. 56 paragraph 1 subparagraph 2 Act on Public Offering – current and periodic information

31.07.2015
Current report: 28/2015 - The concluding a significant agreement by the Subsidiary of the Issuer

Date: 2015-07-31 / Legal ground: Art. 56 paragraph 1 subparagraph 2 Act on Public Offering – current and periodic information

29.07.2015
Current report: 27/2015 - The annex to the agreement of the significant value

Date: 2015-07-29 / Legal ground: Art. 56 paragraph 1 subparagraph 2 Act on Public Offering – current and periodic information


They trust us

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl