Newsletter

If you want to recive information about our company fill your email adress below
dodaj do newslettera

Last - GM

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 marca 2019 r.

Plik do pobrania:

Uchwały podjęte przez NWZ 25 marca 2019 roku

 


They trust us

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl