Newsletter

If you want to recive information about our company fill your email adress below
dodaj do newslettera

March 2009

20.03.2009
2009-03-20 -- RB 9/2009 Contraction of material agreement

Topic: Contraction of material agreement. Date: 2009-03-20 Legal ground: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Act on Public Offering – current and periodical information

20.03.2009
2009-03-20 -- RB 9/2009/kor Correction of current report 9, regarding material agreement

Topic: Correction of current report 9, regarding material agreement. Date: 2009-03-20 Legal ground: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Act on Public Offering – current and periodical information.

16.03.2009
2009-03-16 -- RB 8/2009 Update of the dates of publication of periodical reports in 2009.

Topic: Update of the dates of publication of periodical reports in 2009. Date: 2009-03-16 Legal ground: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Act on Public Offering – current and periodical information

13.03.2009
2009-03-13 -- RB 7/2009 Contraction of material agreement

Topic: Contraction of material agreement Date: 2009-03-13 Legal ground: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Act on Public Offering – current and periodical information


They trust us

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl