Newsletter

If you want to recive information about our company fill your email adress below
dodaj do newslettera

March 2012

29.03.2012
Current report: 10/2012 - Conclusion of significant agreement by the subsidiary company

Date: 2012-03-29 / Legal ground: Art. 56 sec.1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information

22.03.2012
Current report: 9/2012 - Choice of the auditor

Date: 2012-03-22 / Legal ground: Art. 56 sec.1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information

01.03.2012
Current report: 8/2012 - Information about the Issuer shares transaction

Date: 2012-03-01 / Legal ground: Art 160 sec. 4 Act about Trading


They trust us

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl