Newsletter

If you want to recive information about our company fill your email adress below
dodaj do newslettera

March 2017

21.03.2017
Current report: 14/2017 - Signing annexes to significant agreements by the Issuer and the Subsidiary

Date: 2017-03-21 / Legal ground: Art. 17 paragraph 1 MAR – confidential information


They trust us

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl