Newsletter

If you want to recive information about our company fill your email adress below
dodaj do newslettera

November 2010

22.11.2010
Current report: 90/2010 - Registration of Shares Series D Chemoservis-Dwory SA the National Depository for Securities

Date: 2010-11-22 / Legal ground: Art. 56 sec.1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information


They trust us

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl