Newsletter

If you want to recive information about our company fill your email adress below
dodaj do newslettera

October 2011

20.10.2011
Current report: 31/2011 - Conclusion of significant agreement

Date: 2011-10-20 / Legal ground: Art. 56 sec.1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information


They trust us

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl