Newsletter

If you want to recive information about our company fill your email adress below
dodaj do newslettera

Specialist welding service

Spółka posiada wydzieloną działalność w zakresie specjalistycznych usług spawalniczych, którymi kieruje pracownik posiadający dyplom Europejskiego Inżyniera Spawalnika.Specialist welding service

The company offers separate business activity in the scope of specialist welding service, which is supervised by the employee who possesses a diploma of “European Welding Engineer”. In the scope of this business activity the company offers welding service in the scope of the following methods:


  • Argon gas TIG welding.
  • Covered electrode welding.
  • MAG/MIG gas welding using full and flux-cored wire.
  • Covered arch welding.
  • Oxy-Acetylene welding.
  • Sprinkling with powder using ROTO-TEC and EUTALOY method.
  • Plasma cutting of carbon and acid-resistant steel (up to 100mm).Certyfikat Europejskiego Inżyniera Spawalnika

CERTIFICATE OF EUROPEAN WELDING ENGINEER

Above mentioned methods allow to undergo welding works in the scope of steel materials (carbon and alloyed) and aluminum and copper alloys.They trust us

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl